รายชื่อ ชุุดแฟนซี ในเกมส์ cabal

  โพสเมื่อ: วันเสาร์ 1 ตุลาคม 2016 (เข้าดู 21,626 views)

รวบรวมชุดแฟนซี (Avatar Costume) ในเกมส์ Cabal ทั้งหมด สำหรับผู้เล่นที่ต้องการทราบว่าแฟนซี ใส่แล้วจะเป็นแบบไหน ชุดแฟนซี ใส่เพื่อสวยงามเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มความสามารถใดๆให้ตัวละคร

Arionell

arionell

Suit of Freed

1

Suit of Mystic Blade

cabal160930-2333-ver375-0000

Suit of Rin

cabal160930-2335-ver375-0000

Suit of Skaild

cabal160930-2337-ver375-0000

Suit of Yuan

cabal160930-2338-ver375-0000

Cutie Santa Coat

cabal160930-2340-ver375-0000

Santa Coat

cabal160930-2340-ver375-0001

Vampire Suit

cabal160930-2342-ver375-0000

Chinese Gala Dress

cabal160930-2343-ver375-0000

German Dress

cabal160930-2347-ver375-0000

Goguryeo Dress

cabal160930-2348-ver375-0000

Japanese Gala Dress

cabal160930-2349-ver375-0000

Korean Gala Dress

cabal160930-2350-ver375-0000

Night Walker Armor Set

cabal160930-2351-ver375-0000

Night Walker Battle Set

cabal160930-2353-ver375-0000

Night Walker Martial Set

cabal160930-2354-ver375-0000

Brazil Soccer Uniform

cabal160930-2355-ver375-0000

Black Suit

pt_avatar_blacksuit_m_1

Charisma Panda

cabal160930-2359-ver375-0000

Dancing Temptation

costume_dancing_temptation_m costume_dancing_temptation_w

Gorgeous Mate

gorgeousmate_m gorgeousmate_w

High School

cabal161001-0003-ver375-0001

Hiphop Spirit

costume_hip_hop_spirit_f costume_hip_hop_spirit_m

Legend of Yellow

legendofyellow_m legendofyellow_w

 

Love Dad

lovedad_m lovedad_w

Lovely Sweet

costume_lovely_sweet_m costume_lovely_sweet_w

Naval Officer

naval_officer_m naval_officer_w

Nevareth Pirate

costume_nevareth_pirate_m costume_nevareth_pirate_w

Fists of Rage

costume_rage_for_fists_m costume_rage_for_fists_w

Suit of Wealthy’s Party

wealthyparty_m wealthyparty_w

Water Elemental Dress

costume_streamwater_m costume_streamwater_w

Wild Western

costume_wildwestern_m costume_wildwestern_w

Winter Fever

winter_fever_m winter_fever_w

Good and Evil

geback gefront

Cabal Assassin

assassinfrnt

Kendo Suit Costume

380px-kendo_suit_m 380px-kendo_suit_w

Police Suit

police_suit_

Summer Vacation

summer_vacation_m summer_vacation_w

Cheering Suit

cheering_suit_m cheering_suit_w

Aodai Sult

aodai_sult_m aodai_sult_w

Nevareth Biker

nevareth_biker_m nevareth_biker_w

Welcome to Nightmare (comeming soon)

welcome_to_nightmare_m welcome_to_nightmare_w