การหาวัตถุดิบการคราฟ

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 7 ธันวาคม 2015 (เข้าดู 2,005 views)

ระบบหนึงใน เกมส์ cabal ที่เป็นตำนาน นั่นก็คือ ระบบคราฟ วึ่ง วัตถุดิบ ในการคราฟของ แต่ละประเภท ก็ มีวิธรหากัน คนละอย่าง วันนี้ จะของนำเสนอ การหาวัตถุดิบต่างๆ ในการคราฟไอเท็ม ว่าหาได้จากที่ไหน เอามาฝากเพื่อนๆ ชาว cabal กันครับ

Normal Material

Image Item name Description Obtained Crafting
Shining tooth.gif Shining Tooth A heavy tooth from an unidentified creature.
 • NPC: Hampric (Grocer)
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Sharpness Potion (Lv 1), Sharpness Potion (Lv 2),Sharpness Potion (Lv 3), Extract Potion (STR)
Blue feather.gif Blue Feather An extremely light blue father.
 • NPC: Hampric (Grocer)
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Concentration Potion (Lv 1), Concentration Potion (Lv 2), Concentration Potion (Lv 3), Extract Potion (DEX)
Mysterious stem.gif Strange Stem A mysterious stem.
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Mana Condense Potion (Lv 1), Mana Condense Potion (Lv 2), Mana Condense Potion (Lv 3), Extract Potion (INT)
Hard shell.gif Hard Shell A hard shell that is not easily broken.
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Hardness Potion (Lv 1), Hardness Potion (Lv 2),Hardness Potion (Lv 3)
Mirror stone.gif Mirror Stone A tiny little stone that reflects things as a mirror does.
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Reflex Potion (Lv 1), Reflex Potion (Lv 2), Reflex Potion (Lv 3)
Yellow jewel.gif Yellow Jewel A lucky jewel that is rumored to bring wealth to its owner.
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Strike Potion (Lv 1), Strike Potion (Lv 2), Strike Potion (Lv 3)
Sticky red liquid part.gif Sticky Red Liquid A bottle of unidentified red liquid that quickly heals wounds.
 • Field: Port Lux, Fort Ruina, Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Vital Potion (Lv 1), Vital Potion (Lv 2), Vital Potion (Lv 3), Vital Regeneration Potion (Lv 1), Vital Regeneration Potion (Lv 2), Vital Regeneration Potion (Lv 3)
Item unknown circuit.jpg Unknown Circuit An unknown circuit that might be useful for something.
 • Field: Fort Ruina
 • Basic Craft: Plasma Circuit, Extender Circuit, Plasma Plug, Perfect Coating Kit
Powerless Core.gif Powerless Core An object that might be useful for something sooner or later.
 • Field: Lakeside, Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Weakened Lake in Dusk, Weakened Ruina Station, Weakened Tower of the Dead (B1F), Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F),Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld, Illusion Castle Radiant Hall
 • DX Dungeon: All
 • Basic Craft: Fury Potion (Lv 1), Perfect Core
Common Metal Fragment.gif Common Metal Fragment A piece of unidentified metal.
 • Dungeon: Ruina Station
 • Basic Craft: Plasma Plug
Item shining yellow powder.jpg Shining Yellow Powder A gathered powder that is flickering eye blinding yellow lights.
 • Field: Lakeside, Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Weakened Lake in Dusk, Weakened Ruina Station, Weakened Tower of the Dead (B1F), Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F),Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld, Illusion Castle Radiant Hall
 • DX Dungeon: All
 • Basic Craft: Glory Potion (Lv 1), Glory Potion (Lv 2), Glory Potion (Lv 3), Fury Potion (Lv 3)
Illusion Coral.gif Illusion Coral [Material] Jewel of Magic and Fascination.
 • Dungeon: Lake in Dusk
 • Basic Craft: C.A. Unit – Regard for H.Age
Astral Skull.gif Astral Skull Jewel of the dead
 • Dungeon: Tower of the Dead (B1F), Tower of the Dead (B2F)
 • Basic Craft: C.A. Unit – Regard for H.Age
Machinery Head.gif Machinery Head Core of Mechanic life
 • Dungeon: Ruina Station
 • Basic Craft: C.A. Unit – Regard for H.Age
Unknown machine part.gif Unknown Machine Part A part from an unidentified machine.
 • Dungeon: Ruina Station
 • Basic Craft: [Perfect Coating Kit]]
Familiar mineral.gif Familiar Mineral A mineral with a mysterious power that appears to have something swirling within.
 • Field: Lakeside
 • Dungeon: Tower of the Dead (B2F), Forgotten Temple (B2F), Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld,Illusion Castle Radiant Hall
 • DX Dungeon: All
 • Basic Craft: Perfect Core, Perfect Coating Kit, Slot Extender (High)
Powerful core.gif Powerful Core Stone with a mysterious power.
 • Field: Lakeside, Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Weakened Lake in Dusk, Weakened Ruina Station, Weakened Tower of the Dead (B1F), Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F),Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld, Illusion Castle Radiant Hall
 • DX Dungeon: All
 • Basic Craft: Fury Potion (Lv 2), Force Core (High), Upgrade Core (High)
Empty bottle.gif Empty Bottle Strong empty bottle that is not easily broken.
 • NPC: Hampric (Grocer)
 • Basic Craft: All potion crafts except HP and MP.
Infernal Ruby.gif Infernal Ruby Rumor has it that this item was forged by hell fire .
 • Dungeon: Volcanic Citadel
 • Basic Craft: C.A. Unit – Regard for H.Age
Upgrade core piece.gif Upgrade Core (Piece) A crafting material.
 • Equipment: Transmuting slotted and/or upgraded armor and weapons of any grade.
 • Basic Craft: HP Potion (Lv 2), HP Potion (Lv 3), Return Stone,Upgrade Core (Crystal)
Force core piece.gif Force Core (Piece) A crafting material.
 • Equipment: Transmuting armor and weapons of any grade.
 • Basic Craft: HP Potion (Lv 2), HP Potion (Lv 3), Return Stone,Upgrade Core (Crystal)
Astral core forcium.gif Astral Core (Forcium) A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.080
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium)
Astral core blue forcium.gif Astral Core (Blue Forcium) A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.100
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium)
Force Core (Crystal).gif Force Core (Crystal) A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.052
 • Basic Craft: Force Core (High)
Upgrade Core (Crystal).gif Upgrade Core (Crystal) A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.051
 • Basic Craft: Upgrade Core (Low)
Plasma Circuit.gif Plasma Circuit A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.077
 • Basic Craft: Force Core (High), Upgrade Core (High), Perfect Coating Kit
Extender Circuit.gif Extender Circuit A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.078
 • Basic Craft: Slot Extender (Low), Slot Extender (Medium), Slot Extender (High)
Plasma Plug.gif Plasma Plug A crafting material.
 • Basic Craft: Formula Card No.091
 • No longer used
C.A. Unit - Regard for H.Age.gif C.A. Unit – Regard for H.Age A crafting material.
 • NPC: Mutant’s Black Market
 • Basic Craft: Formula Card No.056
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium)
C.A.Unit-Desire H.Age.gif C.A. Unit – Desire H.Age A crafting material.
 • NPC: Strange Merchant
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium)
Force Amplicator.gif Force Amplicator A crafting material.
 • NPC: Hampric (Grocer)
 • Basic Craft: Slot Extender (High)

Potion[edit | edit source]

Image Item name Description Obtained Crafting
Concentration Potion (Lv 1).gif Concentration Potion (Lv 1) Increases attack rate for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.006
 • Basic Craft: Sharpness Potion (Lv 1), Mana Condense Potion (Lv 1), Concentration Potion (Lv 2)
Concentration Potion (Lv 2).gif Concentration Potion (Lv 2) Increases attack rate for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.033
 • Basic Craft: Concentration Potion (Lv 3)
Sharpness Potion (Lv 1).gif Sharpness Potion (Lv 1) Increases attack for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.009
 • Basic Craft: Sharpness Potion (Lv 2)
Sharpness Potion (Lv 2).gif Sharpness Potion (Lv 2) Increases attack for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.036
 • Basic Craft: Sharpness Potion (Lv 3), Sword Master Potion
Mana Condense Potion (Lv 1).gif Mana Condense Potion (Lv 1) Increases magic attack for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.010
 • Basic Craft: Mana Condense Potion (Lv 2)
Mana Condense Potion (Lv 2).gif Mana Condense Potion (Lv 2) Increases magic attack for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.037
 • Basic Craft: Mana Condense Potion (Lv 3), Magic Master Potion
Reflex Potion (Lv 1).gif Reflex Potion (Lv 1) Increases defense rate for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.007
 • Basic Craft: Reflex Potion (Lv 2)
Reflex Potion (Lv 2).gif Reflex Potion (Lv 2) Increases defense rate for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.034
 • Basic Craft: Reflex Potion (Lv 3), Evasion Potion
Vital Potion (Lv 1).gif Vital Potion (Lv 1) Increases HP for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.008
 • Basic Craft: Vital Potion (Lv 2)
Vital Potion (Lv 2).gif Vital Potion (Lv 2) Increases HP for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.035
 • Basic Craft: Vital Potion (Lv 3)
Vital Regeneration Potion (Lv 1).gif Vital Regeneration Potion (Lv 1) Increases HP regeneration rate for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.016
 • Basic Craft: Vital Regeneration Potion (Lv 2)
Vital Regeneration Potion (Lv 2).gif Vital Regeneration Potion (Lv 2) Increases HP regeneration rate for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.035
 • Basic Craft: Vital Regeneration Potion (Lv 3)
Hardness Potion (Lv 1).gif Hardness Potion (Lv 1) Increases defense for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.018
 • Basic Craft: Hardness Potion (Lv 2)
Hardness Potion (Lv 2).gif Hardness Potion (Lv 2) Increases defense for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.065
 • Basic Craft: Hardness Potion (Lv 3), Evasion Potion
Strike Potion (Lv 1).gif Strike Potion (Lv 1) Increases add. damage for 180 seconds.
 • Field: Forgotten Ruin
 • Basic Craft: Formula Card No.019
 • Basic Craft: Strike Potion (Lv 2)
Strike Potion (Lv 2).gif Strike Potion (Lv 2) Increases add. damage for 180 seconds.
 • Field: Lakeside
 • Basic Craft: Formula Card No.066
 • Basic Craft: Strike Potion (Lv 3), Sword Master Potion, Magic Master Potion

Mixture[edit | edit source]

Image Item name Description Obtained Crafting
80px Mixture (Lv 1) Damage Amplifier (Lv 1) material
 • NPC: Deighton (Grocer)
 • Temporary Craft: Damage Amplifier (Lv 1)
80px Mixture (Lv 2) Damage Amplifier (Lv 2) material
 • NPC: Deighton (Grocer)
 • Temporary Craft: Damage Amplifier (Lv 2)
Mixture lv3.png Mixture (Lv 3) Damage Amplifier (Lv 3) material
 • NPC: Deighton (Grocer)
 • Temporary Craft: Damage Amplifier (Lv 3)
Mixture lv4.gif Mixture (Lv 4) Damage Amplifier (Lv 4) material
 • NPC: Deighton (Grocer)
 • Temporary Craft: Damage Amplifier (Lv 4)
Mixture lv5.png Mixture (Lv 5) Damage Amplifier (Lv 5) material
 • NPC: Deighton (Grocer)
 • Temporary Craft: Damage Amplifier (Lv 5)
Mixture lv6.png Mixture (Lv 6) Damage Amplifier (Lv 6) material
 • NPC: Deighton (Grocer)
 • Temporary Craft: Damage Amplifier (Lv 6)

Circuit Jewel[edit | edit source]

Image Item name Description Obtained Crafting
Circuit Jewel lvl 1.gif Circuit Jewel (Lv 1) Enables its user to create Rings,Amulets, and other items.
 • Field: Port Lux
 • Equipment: Transmuting Amulets, Rings, Earrings, Bracelets, Belts andEpaulets
 • Basic Craft: Epaulet of Proof, Epaulet of Proof +1
 • Professional Craft: Professional Craft (Artifact)
Circuit Jewel lvl 2.gif Circuit Jewel (Lv 2) Enables its user to create Rings,Amulets, and other items.
 • Field: Fort Ruina
 • Equipment: Transmuting Amulets, Rings, Earrings, Bracelets, Belts andEpaulets
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +2, Epaulet of Proof +3
 • Professional Craft: Professional Craft (Artifact)
Circuit Jewel lvl 3.gif Circuit Jewel (Lv 3) Enables its user to create Rings,Amulets, and other items.
 • Field: Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Equipment: Transmuting Amulets, Rings, Earrings, Bracelets, Belts andEpaulets
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +4
 • Professional Craft: Professional Craft (Artifact)
Circuit Jewel lvl 4.gif Circuit Jewel (Lv 4) Enables its user to create Rings,Amulets, and other items.
 • Field: Lakeside, Tower of the Dead (B2F)
 • Equipment: Transmuting Amulets, Rings, Earrings, Bracelets, Belts andEpaulets
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +5
 • Professional Craft: Professional Craft (Artifact)
Circuit Jewel lvl 5.gif Circuit Jewel (Lv 5) Enables its user to create Rings,Amulets, and other items.
 • Field: Lakeside, Tower of the Dead (B2F)
 • Equipment: Transmuting Amulets, Rings, Earrings, Bracelets, Belts andEpaulets
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +6
 • Professional Craft: Professional Craft (Artifact)
Circuit Jewel lvl 6.gif Circuit Jewel (Lv 6) Enables its user to create Rings,Amulets, and other items.
 • Equipment: Transmuting Amulets, Rings, Earrings, Bracelets, Belts andEpaulets
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +7
 • Professional Craft: Professional Craft (Artifact)

Material Core[edit | edit source]

Image Item name Description Obtained Crafting
Aramid Material Core.gif Material Core (Aramid) A material that is used to create Aramid grade armor.
 • Field: Port Lux
 • Equipment: Transmuted from Aramid grade Armor by using the C.A. Transmuter.
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset
Shadowsteel material core.gif Material Core (Shadowsteel) A material that is used to create Shadowsteel grade armor and weapons.
 • Field: Port Lux
 • Equipment: Transmuted from Shadowsteel grade Armor, Blades, Katanas,Great Swords or Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
Bluestin material core.gif Material Core (Bluestin) A material that is used to create Bluestin grade armor and weapons.
 • Field: Fort Ruina
 • Equipment: Transmuted from Bluestin grade Armor, Blades, Katanas, Great Swords or Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
Titanium Material Core.gif Material Core (Titanium) A material that is used to create Titanium grade armor and weapons as well as in basic crafting.
 • Field: Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Equipment: Transmuted from Titanium grade Armor, Blades, Katanas, Great Swords and Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Extender Circuit, Plasma Plug
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
 • Temporary Craft: Sword Damage Amplifier (Lv 1)
Shadowtitanium material core.gif Material Core (Shadowtitanium) A material that is used to create Shadowtitanium grade armor and weapons as well as in basic crafting.
 • Field: Lakeside, Tower of the Dead (B2F)
 • Equipment: Transmuted from Shadowtitanium grade Armor, Blades,Katanas, Great Swords and Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Slot Extender (Low)
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
 • Temporary Craft: Sword Damage Amplifier (Lv 2)
Osmium Material Core.gif Material Core (Osmium) A material that is used to create Osmium grade armor and weapons as well as in basic crafting.
 • Field: Lakeside, Tower of the Dead (B2F)
 • Equipment: Transmuted from Osmium grade Armor, Blades, Katanas, Great Swords or Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Slot Extender (Medium)
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
 • Temporary Craft: Sword Damage Amplifier (Lv 3)
Red Osmium material core.gif Material Core (Redosmium) A material that is used to create Redosmium grade armor and weapons as well as in basic crafting.
 • Equipment: Transmuted from Teragrace, Shineguard or Mystic grade Armor; Redosmium grade Blades, Katanas, Great Swords or Daikatanas by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Slot Extender (High)
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
 • Temporary Craft: Sword Damage Amplifier (Lv 4)
File:SIGMetal material core.gif Material Core (SIGMetal) A material that is used to create magic and sword amp potions used in Mission War.
 • Field: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Forgotten Temple (B2F), Forbidden Island, Altar of Siena (B1F),Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld, Illusion Castle Radiant Hall
 • Equipment: Transmuted from SIGMetal grade Armor, Blades, Katanas, Great Swords or Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Temporary Craft: Sword Damage Amplifier (Lv 5)
Material Core (Forcium).gif Material Core (Forcium) A material that is used to create Forcium grade armor and weapons as well as in basic crafting.
 • Field: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F), Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld,Illusion Castle Radiant Hall
 • Equipment: Transmuted from Forcium grade Armor, Blades, Katanas, Great Swords or Daikatanas by using the C.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Astral Core (Forcium)
 • Professional Craft: Martialset, Battleset, Armorset, Sword
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium), Sword Damage Amplifier (Lv 6)
Material Core (Forcium).gif Material Core (Blue Forcium) A material that is used to create Forcium grade armor and weapons with slot as well as in basic crafting.
 • Field: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F), Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Illusion Castle Underworld, Illusion Castle Radiant Hall
 • Basic Craft: Astral Core (Blue Forcium)
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium)
File:Material Core (Bike).gif Material Core (Bike) A material that is used to basic crafting of Astral Bikes.
 • Equipment: Transmuted from Astral Bikes & Boards by using the C.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Astral Bike Card – Blue (1slot), Astral Bike Card – Blue (2slot), Astral Bike Card – RW3 (1slot), Astral Bike Card – RW3 (2slot)
 • Temporary Craft: Epic Astral Bike

Quartz Core[edit | edit source]

Image Item name Description Obtained Crafting
Citrine Quartz Core.gif Quartz Core (Citrine) A material that is used to create Citrine grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Port Lux
 • Equipment: Transmuted from Citrine grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +2
 • Professional Craft: Artifact
Bluestin Quartz Core.gif Quartz Core (Bluestin) A material that is used to create Bluestin grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Fort Ruina
 • Equipment: Transmuted from Bluestin grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +3
 • Professional Craft: Artifact
Pherystin Quartz Core.gif Quartz Core (Pherystin) A material that is used to create Pherystin grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Undead Ground, Forgotten Ruin
 • Equipment: Transmuted from Pherystin grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +4
 • Professional Craft: Artifact
 • Temporary Craft: Magic Damage Amplifier (Lv 1)
Aqua Quartz Core.gif Quartz Core (Aqua) A material that is used to create Aqua grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Lakeside, Tower of the Dead (B2F)
 • Equipment: Transmuted from Aqua grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Extender Circuit, Epaulet of Proof +5
 • Professional Craft: Artifact
 • Temporary Craft: Magic Damage Amplifier (Lv 2)
Lapiz quartz core.gif Quartz Core (Lapis) A material that is used to create Lapis grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Lakeside, Tower of the Dead (B2F)
 • Equipment: Transmuted from Lapis grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +6
 • Professional Craft: Artifact
 • Temporary Craft: Magic Damage Amplifier (Lv 3)
Topaz quartz core.gif Quartz Core (Topaz) A material that is used to create Topaz grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Equipment: Transmuted from Topaz grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Epaulet of Proof +7
 • Professional Craft: Artifact
 • Temporary Craft: Magic Damage Amplifier (Lv 4)
File:SIGMetal quartz core.gif Quartz Core (SIGMetal) A material that is used to create Damage Amplifiers.
 • Equipment: Transmuted from SIGMetal grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Temporary Craft: Magic Damage Amplifier (Lv 5)
Quartz Core (Forcium).gif Quartz Core (Forcium) A material that is used to create Forcium grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F), Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld,Illusion Castle Radiant Hall
 • Equipment: Transmuted from Forcium grade Orbs and Crystals by using theC.A. Transmuter.
 • Basic Craft: Astral Core (Forcium)
 • Professional Craft: Artifact
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium), Magic Damage Amplifier (Lv 6)
Quartz Core (Forcium).gif Quartz Core (Blue Forcium) A material that is used to create Forcium grade Orbs and Crystals, as well as in basic crafting.
 • Field: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno
 • Dungeon: Forgotten Temple (B1F), Forgotten Temple (B2F), Forbidden Island, Altar of Siena (B1F), Altar of Siena (B2F), Illusion Castle Underworld,Illusion Castle Radiant Hall
 • Basic Craft: Astral Core (Blue Forcium)
 • Temporary Craft: Formula Card (Forcium)

Disc[edit | edit source]

According to the C.A. Transmute Theory, “Disc” can be used to change a core’s attribute that already has been stabilized, and the type of the Disc will determine the new attribute of the core. However, Nevarethian’s Core Technology has not been fully developed, and thus people can only change their cores’ attribute to something similar to what they desire, not as perfect. After much research, scholars identified this “Disc” which possesses a peculiar power that acts as a catalyst of Force as a legacy of the Honorable Age, but they have not been able to figure out exactly when the Discs were developed.

Image Item name Description Obtained Crafting
Flame Disc lvl 1 2 3.gif Flame Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Destruction (Professional Craft),
Items of Weaponry Certification, some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Holy disc lvl 1 2 3.gif Holy Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Fortune (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Earth Disc lvl 1 2 3.gif Earth Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Protection (Professional Craft),
Items of Armor Certification, some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Aqua Disc lvl 1 2 3.gif Aqua Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Recovery (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Item soul disc 1 2 3.jpg Soul Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Determination (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Bloody Disc lvl 1 2 3.gif Bloody Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Determination (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Thunder Disc lvl 1 2 3.gif Thunder Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Determination (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Dark Disc lvl 1 2 3.gif Dark Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Determination (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft
Air Disc lvl 1 2 3.gif Air Disc (Lv 1,2,3,4) A material that is used to create Items of Determination (Professional Craft),
some accessories, and certain kinds of Basic Craft.
Level 1 purchasable from Port Lux Core Alchemist.Other levels randomly dropped from monsters. Basic Craft / Professional Craft

Shape Cartridge[edit | edit source]

Image Item name Description Obtained Crafting
Item shape cartridge.jpg Shape Cartridge (Lv 1,2,3,4,) A material that determines the shape of Professional Craft creations as weapons,
armors and accessories.
Level 1 purchasable from Grocers,other levels drop from monsters Professional Craft