ระบบท้าดวล Guild (GVG) CABAL

  โพสเมื่อ: วันพุธ 7 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 493 views)

GvG คือการต่อสู้กันระหว่างกิลด์ซึ่งเป็นการต่อสู้นอกเหนือไปจากการต่อสู้แบบ PvP, PK หรือ War
(การต่อสู้แบบ GvG กิลด์ที่ต่อสู้กันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมต่อสู้เท่ากันก็สามารถต่อสู้กันได้)

เริ่มต้นการต่อสู้แบบ Guild Vs Guild 

1. หัวหน้ากิลด์ เป็นผู้มีอำนาจในการเสนอการต่อสู้แบบ GvG ไปยังอีกกิลด์หนึ่ง ผู้เล่น CABAL สามารถท้าดวลการต่อสู้แบบ GvG โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้
” พิมพ์ /war เว้นวรรคตามด้วยชื่อหัวหน้ากิลด์ที่ต้องการต่อสู้ด้วย เว้นวรรคตามด้วยจำนวน kill ที่เป็นตัวตัดสินการแพ้ชนะในการต่อสู้”
(ยกตัวอย่างจำนวน kill ที่ใช้ในการตัดสิน เช่นเรากำหนดจำนวน kill ไว้ 3 หมายความว่า กิลด์ใดสมาชิกถูกสังหารครบ 3 คนก่อนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้)

2. หลังจากที่พิมพ์ข้อความท้าดวลไปแล้วจะมีข้อความการท้าดวลกับหัวหน้ากิลด์อีกกิลด์หนึ่ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบจำนวน kill ที่อีกฝ่ายท้ามาให้ทราบด้วย
(หากหัวหน้ากิลด์ที่ได้รับข้อความท้าดวลไม่รับคำท้าให้ทันภายในเวลาที่กำหนด การต่อสู้ก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

3. เมื่อการต่อสู้ GvG เริ่มต้นขึ้น เวลาในการต่อสู้และแถบพลังก็จะปรากฏขึ้น และชื่อของฝ่ายตรงข้ามก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงให้เห็นว่าเป็นศัตรู

4. เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลง ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้จะได้รับค่า Honor Point เป็นรางวัล ส่วนฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็จะเสีย Honor Point ด้วยเช่นกัน
Tip: วิธีการคิดค่า Honor Point ที่จะได้รับจากการชนะ GvG
(จำนวน kill ที่ตั้งไว้ก่อนการต่อสู้ X 50) หารด้วย จำนวนสมาชิกในกิลด์ของตนเองที่เข้าร่วมต่อสู้
5.ในการต่อสู้แบบ GvG ฝ่ายแพ้ก็จะเสีย Honor Point 30 Point และหัวหน้ากิลด์ที่พ่ายแพ้จะเสียค่า Honor Point มากกว่าลูกกิลด์ของตนเอง
Tip: ตัวละครที่ตายในระหว่างการตู่สู้จะถูกส่งกลับไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด และหากการตัดสินยังไม่รู้แพ้
รู้ชนะ(ยังไม่ครบจำนวน kill) ตัวละครนั้นสามารถกลับมาร่วมการต่อสู้ต่อได้จนกว่าจะครบจำนวน kill ที่ตั้งไว้