ข้อมูลการดร็อป formula card cabal onlone

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 30 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 3,244 views)

 

ข้อมูลการดร็อป formula card cabal onlone

Formula Card No. 006 Concentration Potion(LV 1)
หาได้จาก: Hound S-01, Auto Cannon-Op, Electric Bird, Auto Cannon-Ex, Death Soldier

Formula Card No. 007 Reflex Potion(LV 1)
หาได้จาก: Mecha Buffalo, Mechazard, Hound S-01, Auto Cannon-Op

Formula Card No. 008 Vital Potion(LV 1)
หาได้จาก: Mecha Buffalo, Auto Cannon-Op, Electric Bird

Formula Card No. 009 Sharpness Potion(LV 1)
หาได้จาก: , Hound S-01, Mecha Buffalo, Mechazard, Death Soldier +

Formula Card No. 010 MP Condensation Potion(LV 1)
หาได้จาก: Hound S-01, Electric Bird, Mecha Buffalo

Formula Card No. 011 HP Potion(LV 2)
หาได้จาก: Hound S-01

Formula Card No. 012 HP Potion(LV 3)
หาได้จาก: Peryton, Stone Gargoyle, Mecha Buffalo

Formula Card No. 013 MP Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bug Shark, Auto Cannon-Op

Formula Card No. 014 MP Potion(LV 3)
หาได้จาก: Hound S-01

Formula Card No. 015 Epaulet of Certification +1
หาได้จาก: Stone Gargoyle, Peryton +, Stone Golem, Metal buffalo, Bug Shark +, Death Soldier, Hound S-01, Mechamander, Mechazard

Formula Card No. 016 Vital Regeneration Potion(LV 1)
หาได้จาก: Mecha Buffalo, Mecha Ape Archer, Auto Cannon-Op, Electric Bird +, Death Soldier

Formula Card No. 018 Hardness Potion(LV 1)
หาได้จาก: Mecha Buffalo, Mechazard, Death Giant

Formula Card No. 019 Strike Potion(LV 1)
หาได้จาก: Mechazard, Auto Cannon-Op, Electric Bird, Metal buffalo

Formula Card No. 022 Return Stone
หาได้จาก: n/a

Formula Card No. 023 HP Potion(LV 2)
หาได้จาก: Hound S-01, Auto Cannon-Op

Formula Card No. 024 HP Potion(LV 3)
หาได้จาก: Mecha Buffalo, Mechamander, Electric Bird

Formula Card No. 025 MP Potion(LV 2)
หาได้จาก: Hound S-01, Auto Cannon-Op

Formula Card No. 026 MP Potion(LV 3)
หาได้จาก: Mecha Buffalo, Mechazard, Electric Bird

Formula Card No. 030 Epaulet of Certification +2
หาได้จาก: Crag Crab, Peryton +, Stone Gargoyle, Ghoul, Phantom Worker, Phantom Crew +, Dark Soldier, Stone Golem, Dark Blader, Hound S-01, Auto Cannon-Ex +, Lihorns Zombie, Death Giant, Wraith

Formula Card No. 032 Fury Potion(LV 1)
หาได้จาก: Minotaurus (ใน LID), Mysterious Capsule (ใน Ruina Station), Bloody Orc Mage

Formula Card No. 033 Concentration Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bloody Orc Mage

Formula Card No. 034 Reflex Potion(LV 2)
หาได้จาก: n/a

Formula Card No. 035 Vital Potion(LV 2)
หาได้จาก: Wurk (บอสตัวแรกใน ดัน75), Bloody Orc, Bloody Orc Mage

Formula Card No. 036 Sharpness Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bloody Orc

Formula Card No. 037 MP Condensation Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bloody Orc

Formula Card No. 038 HP Potion(LV 2)
หาได้จาก: Lihorns Zombie, Bloody Orc

Formula Card No. 039 HP Potion(LV 3)
หาได้จาก: Zombie Fighter, Death Giant, Mysterious Capsule (ใน Ruina Station)

Formula Card No. 040 Return Stone
หาได้จาก: Venom Toad (ใน ดัน75), Mysterious Capsule (ใน Ruina Station)

Formula Card No. 041 MP Potion(LV 2)
หาได้จาก: Lihorns Zombie, Death Soldier, Wurk (บอสตัวแรกใน ดัน75), Orc (ใน ดัน75)

Formula Card No. 042 MP Potion(LV 3)
หาได้จาก: Lihorns Zombie, Zombie Fighter, Vampire Servant

Formula Card No. 050 Epaulet of Certification +3
หาได้จาก: Beserker Goul, Death Soldier

Formula Card No. 051 Upgrade Core(Crystal)
หาได้จาก: Giant Scopion

Formula Card No. 052 Force Core(Crystal)
หาได้จาก: Zombie Slater, Death Giant, Two-Headed Hound

Formula Card No. 053 Extract Potion(STR)
หาได้จาก: Vampire Servant +, Giant Scopion, Sand Lihorn

Formula Card No. 054 Extract Potion(DEX)
หาได้จาก: Death Soldier, Death Giant, Giant Scopion

Formula Card No. 055 Extract Potion(INT)
หาได้จาก: Lihorns Zombie, Death Giant, Stone beetle

Formula Card No. 056
หาได้จาก: มอนสเตอร์ในดันเจี้ยน Valcanic Citadel และ Forgotten Temple B1F

Formula Card No. 060 Good Luck Potion(LV 1)
หาได้จาก: n/a

Formula Card No. 063 Vital Regeneration Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bloody Orc Mage, Dark Gnoll Mage

Formula Card No. 065 Hardness Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bloody Orc Mage

Formula Card No. 066 Strike Potion(LV 2)
หาได้จาก: Bloody Orc Mage, Dark Gnoll Mage

Formula Card No. 075 Epaulet of Certification +4
หาได้จาก: Death Soldier, Death Giant, Wraith, Stone beetle

CRAFT level 6—>Monster Drop
•Formula Card No.076—>Upgrade Core(Lv1)
/Blade Peryton,Hexscyther/

ข้อมูลเพิ่มเติม

cabal