คำแนะนำในการเล่น Warrior

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2013 (เข้าดู 10,306 views)

อาชีพ Warrior สามารถใช้อาวุธที่เป็นดาบได้ 2 สายคือ สายดาบใหญ (Great sword) และอีกสายคือ (Dai Katana)

–  สายดาบใหญ่หรือว่า (Great sword ) จะมีพลังโจมตีสูงมาก เพราะได้พลังการโจมตีจากการ up status ที่เน้นไปที่ STR ส่วน INT และ DEX up status ให้พอใส่ชุดได้ก็พอ แต่มีข้อเสียคือ ความเเม่นยำ และอัตราการหลบหลีกจะต่ำกว่าสาย (Dai katana)

Cabal(Ver49110110083113200000)

สาย Great sword

– สายดาบเล็กหรือว่า (Dai katana) สายนี้จะมีความเเม่นยำมากกว่าสาย Great sword พอสมควร แต่พลังการโจมตีจะลดลงเพราะว่าการ up status จะถูกแบ่งไปที่ DEX เพราะว่าดาบ Dai katana จะมีค่า DEX ที่สูงกว่าดาบ Great sword ทำให้สายนี้เพิ่มการหลบหลีกและมีความแม่นยำกว่าสาย Great sword แต่ข้อเสียคือ พลังการโจมตีจะลดลงนิดหน่อย

สาย  Dai katana

หมายเหตุ การเล่นทั้งสองสายพร้อมกันทำให้ยากเพราะค่า status ต่างกันมากผู้เล่นควรเลือกเล่นสายใดสายหนึ่ง
วิธีแก้ปัญหาความแม่นยำของอาชีพนี้คือ พยายามกด combo บ่อย ๆ ซึ่งทำให้โจมตีโดนเป้าหมาย 100 %Combo Skill

ผลการการเลือกเล่นระหว่าง Great sword จะส่งผลให้ความแม่นยำให้ในโจมตีลดลง เราก็แก้ปัญหาโดยการใช้ Combo skill   เพิ่อทำให้เกิดการโจทตีแบบต่อเนื่อง ทำให้สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรได้มากข้อดีที่เกิดขึ้นก็คือจะทำลายศัตรูแรงกว่าการโจมตีแบบไม่ใช่ Combo skill และไม่มีทางพลาดเป้า เป็นความสามารถที่นิยมใช้ในการเก็บเลเวล และยังนิยมใช้ในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่น (PVP) ทั้งนี้ก็ขึ่นอยู่กับความชำนาญของผู้เล่น
สิ่งที่ได้จากการใช้ Combo skill
1 เพิ่มความรุนแรงของสกิลที่เกิดขึ้้นโดย
– ถ้ากด Combo เป็น Bad ไม่มีผลเพิ่มเติม
– ถ้ากด Combo เป็น Good เพิ่มความแรงในการโจมตีขึ้น 10%
– ถ้ากด Combo เป็น Excellent เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีขึ้น 20%
2 โจมตีเป็าหมายไม่พลาด 100 % มีประโยขน์มากในการเก็บเลเวลและ PVP

Warrior เลือก Aura ใหนดี

การเลือกใดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวละครซึ่งแต่ละ Aura จะส่งผลต่อความสามารถของต่อละครดังน่ันการเลือก Aura ต้องเลือกให้ดีห้ามเลือกผิดเด็ดขาดเพราะจะไม่สามารถแก้ไข Aura ได้ถ้าคุณได้เลือกแล้วสำหรับ Aura ใน Cabal มี  6 Aura ดังนี้Earth Aura : ธาตุดิน คุณสมบัติ + พลังป้องกันสูงสุด แต่จะส่งผลให้ พลังโจมตี ทั้งเวทย์มนตร์ และ การโจมตีด้วยอาวุธลดลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง จะรู้สึกว่าตัวละคร จะโจมตีทั้ง 2 แบบไม่แรง จะต้องอัพ str+int เพิ่มเติม

Wind Aura : ธาตุลม คุณสมบัติ + หลบหลีก และ ความแม่นยำ แต่ส่งผลกระทบทำให้ พลังโจมตีเบาลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง จะรู้สึกว่าตัวละคร โจมตีเบาเกินไปก็จำเป็นที่จะต้อง อัพ Str เพื่อ เพิ่มพลังโจมตี

Water Aura : ธาตุน้ำ คุณสมบัติ + การฟื้นฟูHP MP สูงสุด แต่ส่งผลให้ ความแม่นยำ % ติดคริ พลังโจมตีทั้ง 2 แบบ ลดลงไปอยู่ในระดับที่เท่ากัน เมื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่งจะต้องอัพ str int dex เพิ่มเติม หรืออัพ status อันใดอันหนึ่ง เพื่อชดเชย ความเสียเปรียบ ที่เกิดขึ้น

Ice Aura : ธาตุน้ำแข็ง คุณสมบัติ + พลังโจมตีเวทย์มนตร์สูงสุด แต่จะส่งผลให้ ความรุนแรงในการโจมตีด้วย อาวุธและพลังป้องกันลดลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง จะรู้สึกว่าตัวละครโจมตีด้วยอาวุธเบาไป จะต้องอัพ str และ dex เพิ่มเติม

Fire Aura : ธาตุไฟ คุณสมบัติ + พลังโจมตีสูงสุดและ+พลังป้องกัน แต่จะส่งผลให้ ความแม่นยำ และ %ติดคริติคอล ลดลง รวมถึงเวทย์มนตร์ จะไม่แรง ดังนั้น เมื่อ ผู้เล่น เล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง ถ้าอยากเพิ่มความแม่นยำและ คริติคอลก็อัพ Dex จะเพิ่มพลังโจมตีเวทย์ก็อัพ Int

Thunder Aura : ธาตุสายฟ้า คุณสมบัติ + %ติดคริติคอล และ + %คริติคอลดาเมจ แต่ส่งผลกระทำให้ ความแม่นยำ ลดลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่งจะรู้สึกว่าตัวละครโจมตีพลาดบ่อย จะต้องอัพ dex เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

หมายเหตุ Aura ที่นิยมของ Warrior Earth Aura, Fire Aura , Thunder Aura

การใช้ Battle Style ทั้ง 2 Mode

Battle Mode 1

– ความสามารถพิเศษของ Mode จะทำให้ HP สูงสุดถึง +100,HP+5 ทุก  2 วินาที
– ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
– ถ้าใช้ Mode 1 แล้วสามารถใช้ได้ทุกสกิล

WA แปรงร่าง Battle Mode 1

สกิล Whirlwind ( G ) พร้อมกับใช้ Mode 1

ค่าที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ใช้ Battle Mode 1

Battle Mode 2


– ความสามารถพิเศษสามารถใช้สกิล Lancer Drive ได้
– ระยะเวลาร่าย 6 วินาที
– เปลี่ยนอาวุธเป็น Astral Lance

WA แปรงร่างใช้ Battle Mode 2

หลังจากใช้ Battle Mode 2 ดาบจะเปลี่ยนไปเป็น เคียว
สกิล Lance Drive

ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของสกิลพิเศษ Lance Drive คือมีพลังโจมตีด้วยการฟันปกติจะสูงเกือบเท่าของการใช้สกิลแล้งยังแล้วยังมีการโจมตีที่เร็วพอ ๆ กับการโจมตีปกติอีกทั้งยังมีการโจมตีที่มีระยะการโจมตีที่กว้างขึ้นและไกลยิ่งขึ้น มีผลกับศัตรูโดยรอบและรัศมีการโจมตีกว้างขึ้นกว่าระยะที่เคียวผันกวาดด้วย Casting time  3.0 วินาที ใช้ MP 50 สามารถสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่เลือกโดยการขว้างอาวุธจากระยะไกล เมื่อขว้างอาวุธศัตรูในรัศมีการขว้างจะได้รับผลของการทำให้กระเด็นและล้มเป็นท่าที่มีประโยขน์มาก และ Cool time ค่อนข้างไวพอสมควร

ค่าที่เพิ่มขึ้นขณะที่ใช้ Battle Mode 2

สกิลที่ใช้ได้ในขณะที่ใช้ Battle Mode 2

กิลที่ไม่ใช้ได้ในขณะที่ใช้ Battle Mode 2

การเรียงสกิลเพื่อ PVP
การเรียงสกิล PVP นั้นผู้เล่นต้องเรียงให้ดีที่สุดพราะแต่ละอาชีพที่เราจะ PVP น้ันต่างก็มีสกิลที่ต่างกันดังนั้นถ้าเรียงสกิลไม่ดีแล้วคุณก็ต้องพบกับความพ้ายแพ้ในที่สุด ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าการเรียงสกิลที่คิดว่าที่ดีสุดของคุณแล้วผู้เล่นต้องอาศัยทักษะของการ Combo เข้ามาช่วยในการ PVP อีกถ้าสกิลถูกเรียงมาอย่างดีแล้วแต่พลาด Combo คุณก็พบกับความพ้ายแพ้อีก ดังนั้นขอสรุปว่าจะ PVP กับอาชีพใหนต้องเรียงสกิลให้ถูกด้วยนะครับดังนั้นเรามาเริ่มการเรียงสกิลกับแต่ละอาชีพดังนี้

ส่วนมาก WA จะเรียงสกิลการ PVP แค่ปกกันการวิ่งตามอาชีพ FB และ BL  เท่านั้นอาชีพอื่นก็ไม่มีปัญหาสกิลทั้งหมดนี้ก็ป้องกันการวิ่งตามโดยจะว่าง Force kick (เข่า) และ seismic_wave (คอม) ไว้ช่องที่ 4 – 5 ส่วนถ้า FB หรือ BL เปิดสกิลที่ทำให้เราต้องวิ่งเราก็สามารถปรับให้เข้ากับสถานะการนะครับ

 

Force Kick  +9  หรือ +20

Charge       +18 หรือ +20

Impact stab + 20

Rising shot  +20

Heavy slash + 20

Sesimic wave +9 หรือ +20

Whirlwind +9  หรือ +20

Sword cannon +20

หมายเหตุ การบวกสกิลต้องดูระยะเวลาร่ายให้ดีนะครับ