คำแนะนำในการเล่น Blader

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2013 (เข้าดู 11,543 views)

bl

 

นักดาบคู่ที่คล่องแคล่วว่องไวใช้ Blade และ Katana มีโอกาศการสร้างความเสียหายแบบ Critical จากสกิลบ่อยกว่าปกติ และเมื่อเกิด Critical จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่เป้าหมาย สกิลโจมจีเกือบทุกสกิลมีโอกาสเกิด Critical สูงและมีความรุนแรงของ Critical มากกว่าปกติความเเม่นยำสูงมาก (Hit Rate) สูงมากแล้วอัตราการหลบหลีก (Defense Rate ) มากกว่าทุกอาชีพ ถึงความเเม่นและหลบหลีกจะไม่เห็นผลในระหว่างการ PVP ที่สู้ด้วยคอมโบ แต่ในสงครามที่ใช้ Battle Mode สู้กันจะเห็นประโยชน์ของความคล่องแคล่วของตัว Blader อย่างมาก

ไอเทมที่ใช้
อาวุธ : katana / blade
เกราะ : Martial Set

ความสามารถแนะนำ
Katana : STR 5 / INT 1 / DEX 6
Blade   : STR 6 / INT 1 / DEX 5

– การเล่น Blader ควรเลือกใช้ระหว่าง katana 2 มือ หรือ Blade 2 มือ ไม่ควรเล่นผสมระหว่าง katana                          และ Blade เพราะค่าสถานะของดาบทั้ง 2 ข้างเล่มจะต่างกันมาก

– การ Up status จะเห็นว่าอาชีพ Blade จะเพิ่ม STR และ DEX ที่ส่งผลเหมือนกันทุกประการคือว่าไม่ว่าจะ Up status จะให้ค่าพลังโจมตีมากกว่า DEX และ DEX ก็ไม่ได้เพิ่มความเเม่นยำมากกว่า STR ดังน้ันการอัพ Status เพื่อใช้ Blade หรือ Katana จะต่างกันตรงความสามารถของอาวุธเล็กน้อยเท่าน้ัน

– เครื่องประดับที่ใช้ควรเน้นแบบเพิ่มโอกาสติด Critical เป็นสำคัญและอาวุธ Slot ที่ใส่ในช่วงหลังในระดับ Bluestine Titanium ขึ้นก็ไปน่าจะเป็นชุดเพิ่มโอกาศหรือเพิ่มความเเรงของ Critical เช่นกัน

– Blader ใส่ชุดเเบบเบ่า Wizard ก็จริงแต่ช่วงแรกพลังป้องกันจะไม่ต่างจากอาชีพอื่นมากหนักหลังจากใส่ชุดระดับ Osmium ขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างพลังป้องกันของเกราะแต่ละชนิด

Combo Skill

ผลการการเลือกเล่นระหว่าง Great sword จะส่งผลให้ความแม่นยำให้ในโจมตีลดลง เราก็แก้ปัญหาโดยการใช้ Combo skill   เพิ่อทำให้เกิดการโจทตีแบบต่อเนื่อง ทำให้สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรได้มากข้อดีที่เกิดขึ้นก็คือจะทำลายศัตรูแรงกว่าการโจมตีแบบไม่ใช่ Combo skill และไม่มีทางพลาดเป้า เป็นความสามารถที่นิยมใช้ในการเก็บเลเวล และยังนิยมใช้ในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่น (PVP) ทั้งนี้ก็ขึ่นอยู่กับความชำนาญของผู้เล่น
สิ่งที่ได้จากการใช้ Combo skill
1 เพิ่มความรุนแรงของสกิลที่เกิดขึ้้นโดย
– ถ้ากด Combo เป็น Bad ไม่มีผลเพิ่มเติม
– ถ้ากด Combo เป็น Good เพิ่มความแรงในการโจมตีขึ้น 10%
– ถ้ากด Combo เป็น Excellent เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีขึ้น 20%
2 โจมตีเป็าหมายไม่พลาด 100 % มีประโยขน์มากในการเก็บเลเวลและ PVP

Warrior เลือก Aura ใหนดี

การเลือกใดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวละครซึ่งแต่ละ Aura จะส่งผลต่อความสามารถของต่อละครดังน่ันการเลือก Aura ต้องเลือกให้ดีห้ามเลือกผิดเด็ดขาดเพราะจะไม่สามารถแก้ไข Aura ได้ถ้าคุณได้เลือกแล้วสำหรับ Aura ใน Cabal มี  6 Aura ดังนี้Earth Aura : ธาตุดิน คุณสมบัติ + พลังป้องกันสูงสุด แต่จะส่งผลให้ พลังโจมตี ทั้งเวทย์มนตร์ และ การโจมตีด้วยอาวุธลดลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง จะรู้สึกว่าตัวละคร จะโจมตีทั้ง 2 แบบไม่แรง จะต้องอัพ str+int เพิ่มเติม

Wind Aura : ธาตุลม คุณสมบัติ + หลบหลีก และ ความแม่นยำ แต่ส่งผลกระทบทำให้ พลังโจมตีเบาลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง จะรู้สึกว่าตัวละคร โจมตีเบาเกินไปก็จำเป็นที่จะต้อง อัพ Str เพื่อ เพิ่มพลังโจมตี

Water Aura : ธาตุน้ำ คุณสมบัติ + การฟื้นฟูHP MP สูงสุด แต่ส่งผลให้ ความแม่นยำ % ติดคริ พลังโจมตีทั้ง 2 แบบ ลดลงไปอยู่ในระดับที่เท่ากัน เมื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่งจะต้องอัพ str int dex เพิ่มเติม หรืออัพ status อันใดอันหนึ่ง เพื่อชดเชย ความเสียเปรียบ ที่เกิดขึ้น

Ice Aura : ธาตุน้ำแข็ง คุณสมบัติ + พลังโจมตีเวทย์มนตร์สูงสุด แต่จะส่งผลให้ ความรุนแรงในการโจมตีด้วย อาวุธและพลังป้องกันลดลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง จะรู้สึกว่าตัวละครโจมตีด้วยอาวุธเบาไป จะต้องอัพ str และ dex เพิ่มเติม

Fire Aura : ธาตุไฟ คุณสมบัติ + พลังโจมตีสูงสุดและ+พลังป้องกัน แต่จะส่งผลให้ ความแม่นยำ และ %ติดคริติคอล ลดลง รวมถึงเวทย์มนตร์ จะไม่แรง ดังนั้น เมื่อ ผู้เล่น เล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง ถ้าอยากเพิ่มความแม่นยำและ คริติคอลก็อัพ Dex จะเพิ่มพลังโจมตีเวทย์ก็อัพ Int

Thunder Aura : ธาตุสายฟ้า คุณสมบัติ + %ติดคริติคอล และ + %คริติคอลดาเมจ แต่ส่งผลกระทำให้ ความแม่นยำ ลดลง เมื่อผู้เล่นเล่นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่งจะรู้สึกว่าตัวละครโจมตีพลาดบ่อย จะต้องอัพ dex เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

หมายเหตุ Aura ที่นิยมของ Blader Aura, Fire Aura , Thunder Aura

Battle Style
Battle Mode 1 : IIIusionist เพิ่มโอกาส Critical 45 % และความรุนแรง Critical 59 %
Battle Mode 2 : Grappler เปลี่ยนดาบคู่เป็นกรงเล็บมีพลังการโจมตีที่รุนแรงมาก
Special Skill : Crushing Blow ใช้กรงเล็บโจมตีอย่างหนัก
Battle Mode 1
Battle Mode 1 IIIusionist เพิ่มโอกาส
– Critical 45 %
– ความรุนแรง Critical 59 %
– ระยะเวลาร่าย 6.7 วินาที
– สกิลที่ใช้ไม่ได้

 

 

ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้น

Status ของ Blader ที่จะเพิ่มจะไม่เหมือนกัน Battle Mode อื่น ๆ โดยเพิ่มความสามารถดังต่อไปนี้
–  เพิ่มพลังแก่ดาบคู่ทำให้มีอัตราติด Critical และพลังทำลายสูง ถึงค่า Attack จาก Battle Mode 1จะน้อยกว่าทุกอาชีพเพราะโอกาศ Critical ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

– เนื่องจากโอกาสติด Critical มีเพียงไม่เกิน 50 % ยกเว้นจะมีไอเทมประเภทเพิ่ม Max critical rate ซึ่งค่อนข้างหายาก ทำให้การใช้ความสามารถนี้ไม่ควรใส่ชุดเพิ่ม Critical rate เน้นทางการเพิ่ม Critical damage หรือ Amp ดีกว่า

การใช้ Aura ช่วยให้การโจมตีไห้ดียิ่งขึ้นทั้งเพิ่ม Attack และเพิ่มความรุนแรง Critical damage ให้อีก จึงเล่นงานศัตรูที่รุนแรง

Battle Mode 2

– ความสามารถพิเศษ : ใช้สกิล Crushing Blow ได้
– ระยะเวลาร่ายเป็น 6.7 วินาที
– เปลี่ยนอาวุธเป็น Astral Claw

ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นขณะใช้ Battle mode 2

– สกิลที่ใช้ได้ : Fade Step Dash

สกิลที่ไม่ได้

การเปลี่ยนดาบให้เป็นกรงเล็บ

Crushing Blow

Casting Time 2.7.วินาที่
ใช้ MP ไป      50 หน่วย
สกิลนี้เป็นการกระโดดพุ้งเข้าหาศัตรูแล้วโจมตีสร้างความเสียหายอย่างหนักมากถ้าคชติด Critical จะสร้างความเสียหายที่รุนแรงกว่า บ่อยครั้งที่สามารถสร้างความเสียหายให้ศัตรูโดยการกระโดดเพียงครั้งเดียวการเปลี่ยนดาบให้เป็นกรงเล็บหรือว่า Astral Claw ที่มีพลังทำลายสูงมาก ถ้ากดโจมตีปกติโดยไม่ใช้สกิล จะเป็นการกระหน่ำใช้กรงเล็บแทงสร้างความเสียหายได้ว่องไวมาก