ข้อมูลการดรอปรูนต่างในเกมส์

  โพสเมื่อ: วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2013 (เข้าดู 1,918 views)

Level 120 Runes

    Exp
        Lakeside: Iron Golem / Bloody Orc / Troll
        Crazy Streamer DX: Last Chest
    Skill Exp
        Pontus Ferrum
        Forgotten Temple B2F
    Party Exp
        Altar of Siena
        Mutant Forest: Ectoleaves/Brannies/Gnolls/Mossites
    Pet Exp
        Lakeside 3: Iron Gargoyle/Golem
        Forgotten Temple B1F
        Pontus Ferrum: Brachium
        Mutant Forest: Ectolea

Level 123 Runes

    Alz Drop Amount
        EoD B1F: General Zombie Pit
        EoD B2F
        Mutant Forrest
        Forgotten Temple B1F
    Alz Drop Rate
        Forgotten Temple B1F
        Pontus Ferrum: Brachium
    Alz Bomb Rate
        Lakeside: Bloody Ogres
        Pontus Ferrum: All Mobs
        EoD B1F
        EoD B2F

Level 126 Runes

    Attack Rate
        Volcanic Citadel: Dark Knight/Phalanx
        EoD B1F
        EoD B2F
        Lakeside: Dark Gnolls
    Defence Rate
        Lakeside : Gargoyle / Orc
        Forbidden Island

Level 129 Runes

    Down Resist
        EoD B2F
    Knockback Resist
        Lakeside: Dark Minotaurus / Iron Golem
        Forbidden Island
    Stun Resist
        Volcanic Citadel : Dark Assassin
        EoD B2F
        Forgotten Temple B1F

Level 132 Runes

    STR increase
        EoD B1F
    INT increase
        EoD B2F: Chest (last)
        Lakeside: Harpy Warrior / Dark Minotaurus
    DEX increase
        Lakeside: Iron Gargoyle
        Volcanic Citadel: Chest

Level 141 Runes

HP Absorb Limit
FT B1F (Last Chest)
MP Absorb Limit
Mutant Forest: All mobs
EoD B1F
Altar Of Siena
Pontus Ferrum: Trickor
HP Absorb
Forgotten Temple B2F: Chest
Forbidden Island: Last Chest, Captain
MP Absorb
Mutant Forest: All mobs
Altar of Siena
EoD B1F
Crazy Streamer DX(Hard): Last Chest

Level 144 Runes

Sword Amp
Pontus Ferrum: Trickor
Forgotten Temple B2F: Tyrant
Forbidden Island: Captain Legacy Chest
EoD B2F
Magic Amp
Forgotten Temple B1F Last Chest
Forgotten Temple B2F
Pontus Ferrum: Cornus