กฏ และ กติกา การใช้งานระบบ i7cabal

  โพสเมื่อ: วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2013 (เข้าดู 594 views)

i7cabal

 

ข้อตกลงการใช้งานระบบ ในเกมส์ cabal

1.ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการ  พูดคุยและ ห้ามการพูดหรือประกาศข้อ ความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การ  ประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง  (Flood Message)

2.ห้ามใช้ความสามารถ (Skill) เพื่อกลั่นแกล้ง  หรือขัดขวางการเล่นของผู้เล่นอื่น ร่วมถึง การเล่นเวทย์หรือใช้ Skill ต่างๆเพื่อรบกวนผู้เล่นอื่น อย่างไม่เหมาะสม

3.ห้ามทำการลาก (Train) Monster เพื่อเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ   ความเดือดร้อน

4.ห้ามเสนอแลกเปลี่ยน ID, ตัวละคร, Alz  และ Item เป็นเงินจริง

5.การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อ  ขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนด หรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้ง ราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดย  ไม่เหมาะสม

6.ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกมและห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติ

7.ห้ามส่งเสริมหรือ ยุแหย่ให้เกิดความแตก  แยกในสังคม

8.ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ  หรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการ  กำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม  (Party), ชื่อสมาคม (Guild)

9.ห้ามส่งเสริม ล่อลวง หลอกลวง ชักจูง ชี้นำ  หรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่จะมีผลต่อ ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือการกระทำที่ผิด  กฎหมาย

10.ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิด หรือ  ทุจริต( เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้าย  ผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือ ไอเท็ม ของผู้เล่นอื่น ๆ

11.ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผล  ประโยชน์ใดๆ

12.ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ ทีมงาน หรืออ้างมีความเกี่ยวพัน กับทีมงาน

ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมส์