วิธีอัพ Guild level และ Guild point

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 7 พฤษภาคม 2013 (เข้าดู 3,895 views)

Guild level และ  Guild point
Basic Guild level
– เมื่อกิลด์ถูกสร้างใหม่เลเวลกิลด์จะเป็น 1 และสามารถเลเวลอัพได้ถึงเลเวล 5
– กิลด์จะทำการลเวลอัพเองเมื่อคะแนนของกิลด์ถึงตามที่กำหนดไว้
– คำนวนคะแนนโดยใช้ค่าของ ‘EXP’ ที่สมาชิกในกิลด์ได้รับ

กฎของ Guild Point
– Guild point จะถูกอัพเดททุกๆ 1 ชม.
(เมื่ออัพเดทแล้ว ถ้ากำลังเปิดหน้าต่างกิลด์อยู่ จะต้องทำการเปิดหน้าต่างนี้ใหม่อีกครั้ง

             Guild Point ที่ต้องการในแต่ละเลเวล

 

 Guild level

 ใช้ Guild Point

 ผลรวม

 1

 3,000

3,000 

 2

 15,000

 18,000

 3

40,000 

58,000 

 4

 80,000

 138,000

 5

 ไม่มี

 ไม่มี

 

เก็บ Guild Point  อย่างไร
– Guild Point  คิดจากค่า AP ของสมาชิกใน Guild  ที่สามารถเก็บได้ 1 AP  จะคิดเป็น 1  Guild Point

ข้อกำหนดของสมาชิกในกิลด์
– จำนวนสมาชิก Maximum limit of guild member to be registered a guild is varied by guild level.

 

 

 Guild level

 1

 4

 5

 Requirement number

 30

60 

90 

120 

150 

– ในกรณีที่กิลด์ได้สร้างก่อนอัพเดทเลเวลกิลด์จะปรับตามจำนวนสมาชิกในกิลด์ เช่นกิลด์ A มีสมาชิก 23 คนก็จะเป็นเลเวล 1 กิลด์ B มีสมาชิก 63 คน ก็จะเป็นเลเวล 3

Guild Warehouse
กฎของ Guild Warehouse
– กิลด์ที่เลเวล 2 ขึ้นไปจะสามารถใช้ Guild Warehouse ผ่านทาง Port service NPC ได้
– สมาชิกในกิลด์สามารถฝากเงิน และไอเทมได้ที่ Guild Warehouseแต่จะสามารถถอนได้ต้อง ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากิลด์ในการมอบอำนาจการถอนก่อน

จำนวนช่องการใช้ขึ้นอยู่กับเลเวลของกิลด์
– จำนวนเงิน และช่องเก็บไอเทมขึ้นอยู่กับเลเวลกิลด์

 

 Guild level

 Item slot

 Alz

 2

 1 หน้าต่าง

 เก็บได้ 100,000,000 Alz

 3

 2 หน้าต่าง

 เก็บได้ 400,000,000 Alz

 4

 3 หน้าต่าง

 เก็บได้ 700,000,000 Alz

 5

 4 หน้าต่าง

 เก็บได้ 1,000,000,000 Alz

 

– ไอเทมชนิดเดียวกันสามารถเก็บไว้ในช่องเดียวกันได้สูงสุดถึง 20 ชิ้นใน 1 ช่อง
– ไม่สามารถเก็บไอเทมที่ผูกมัดได้ หรือไอเทมทีระยะเวลา (ยกเว้น Blessing Beads).
– ไอเทมจะถูกเก็บในช่องเดียวกันอัตโนมัติ
– Item แบบเดียวกันแต่จำนวนต่างกันถือว่าเป็นไอเทมคนละแบบ
Holy Disc (Lv. 3)  127 ชิ้น กับ Holy Disc (Lv. 3) 127 ชิ้น จะถูกจัดเป็นไอเทมเดียวกัน
HP Potion (Lv. 3) 27 ชิ้น กับ (Lv. 3) 35 ชิ้น จะถูกจัดเป็นไอเทมคนละแบบเนื่องจากจำนวนไม่ตรงกัน


หน้าต่างของกิลด์ใหม่

 

 หน้าต่างแบบเดิม

 หน้าต่างแบบใหม่

 

– GuildMaster: สามารถชวนเข้ากิลด์ได้ /สร้าง Guild Board / แก้ไขข้อความกิลด์ / สร้างกลุ่ม / ผนึก Warehouse
/ เปลี่ยนชื่อกิลด์ / สลายกิลด์

– สมาชิกกิลด์ที่ได้รับอนุมัติ: สามารถชวนเข้ากิลด์ได้ /สร้าง Guild Board / แก้ไขข้อความกิลด์ / สร้างกลุ่ม
– สมาชิกกิลด์: ตอบ Guild Board

Guild Board: ตอบหรือสร้างหัวข้อใน Guild Board

– ผนึก Warehouse: ผนึกหรือปลดผนึก Guild Warehouse ได้เมื่อผนึกแล้วไม่สามารถฝาก หรือ ถอนอะไร
ใน Guild Warehouse ได้
– การเปลี่ยนชื่อกิลด์: สามารถเปลี่ยนได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10,000,000 Alz