อัพเดท Cabal: Episode 8 (New Dungeon: Chaos Infinity / Battlemode 3)

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2013 (เข้าดู 5,849 views)

1.เพิ่มเพดาน Critical Rate จากแหวน
– ก่อนเปลี่ยน: 30%
– หลังเปลี่ยน: 32%

2. เปลี่ยนแปลงระบบการย่อยของ
– ก่อนเปลี่ยน: ต้องใช้ transmuter ในการย่อยไอเทม
– หลังเปลี่ยน: สามารถย่อยไอเทมได้โดยไม่ต้องใช้ transmuter

2.1 เพิ่มปุ่มสำหรับย่อยไอเทมใน inventory
– อยู่ทางซ้ายของปุ่มอัพเกรด (ซ้ายล่างของ inventory)
– เมื่อคลิกที่ปุ่ม จะเข้าโหมดย่อยไอเทม
– กด ESC หรือคลิกที่ปุ่มอีกทีเพื่อออกจากโหมด
– ไอเทมที่ไม่สามารถย่อยได้จะแสดงพื้นหลังเป็นสีแดง

2.2 เปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการย่อยอาวุธและชุดเกราะ

– เมื่อทำการย่อยไอเทม ผู้เล่นสามารถได้รับ option scroll ที่มีออพชั่นเหมือนกับคุณสมบัติไอเทมที่ย่อย (เช่น ย่อยไอเทมออพชั่น Sword Skill Amp. ก็จะได้ Sword Skill Amp. Option Scroll)
– ไอเทมที่ได้รับการอัพเกรด จะให้ผลการย่อยที่ดีกว่า

เปลี่ยนแปลงการได้รับ option scroll จากการย่อยไอเทม

– ไอเทมอัพเกรดต่ำกว่า +6 – มีโอกาสที่จะได้รับ option scroll (ไม่ 100%)
– ไอเทมอัพเกรด +7 ขึ้นไป – มีโอกาส 100% ที่จะได้รับ option scroll

*ไอเทมอัพเกรด +7 ขึ้นไปที่มีออพชั่น Sword Skill Amp. / Magic Skill Amp. จะมีโอกาสต่ำที่จะได้ Amp. scroll*

– ไอเทมอัพเกรด +13-14 – มีโอกาสได้ Perfect Core เกรดเดียวกับไอเทมที่ได้ย่อยไป
– ไอเทมอัพเกรด +15 – มีโอกาส 100% ที่จะได้ Perfect Core เกรดเดียวกับไอเทมที่ได้ย่อยไป

3. เปลี่ยนแปลง cube ที่ได้จาก DP
– เปลี่ยนแปลงความต้องการในการซื้อ cube จาก NPC
– เพิ่มรางวัล AXP จาก cube ให้สูงขึ้น
– เพิ่ม Cube of Fame ที่จะเพิ่มค่าชื่อเสียง (Honor Points) จาก DP
– Cube of Fame จะให้รางวัลแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ Honor Rank ปัจจุบันของผู้เล่น ซึ่งมีระดับ cube ให้เลือกแตกต่างกันออกไป

Posted Image
Posted Image
Posted Image

4. เปลี่ยนแปลงในบางเควส
– เควสเนื้อเรื่อง / ทั่วไปในบางเควส จะไม่มีรางวัล EXP
– ลบเควสต่อเนื่องของ Hidden Helper T
– Plate of Honor และ Plate of Soul จะไม่ดรอบอีกต่อไป (ไอเทมไม่ถูกลบออกแต่อย่างใด)

5. ถอดเควส Map / Warp Code
– Map / Warp Code จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อ Lv. ถึงระดับที่ต้องการ
– เมื่อผู้เล่นเลเวลถึงระดับที่สามารถเข้าแผนที่ใหม่ได้, Map / Warp Code จะแสดงโดยอัตโนมัติ
– เมื่อเลเวลอัพ ผู้เล่นสามารถตรวจสอบข้อมูลแผนที่ / Warp Code ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “Level Up”

Posted Image

– เควส Map / Warp Code ที่มีอยู่ จะถูกลบทิ้งทั้งหมด

Posted Image

ADDITIONS

1. เพิ่มระบบการตีออพชั่นในผ้าคลุม (Epaulet)

1.1 ผ้าคลุมที่สามารถเพิ่มออพชั่นได้
– Epaulet +7 / SIG Metal Epaulet ทุกชนิด – ใช้ Epaulet Option Scroll (High) และ Force Core (High)
– Epaulet +8 / Drei Frame Epaulet ทุกชนิด – ใช้ Epaulet Option Scroll (Highest) และ Force Core (Highest)

Posted Image

– หากเพิ่มออพชั่นสำเร็จ คุณสมบัติของ Epaulet ทั้งหมดจะยังคงอยู่
– ออพชั่นของ Epaulet ที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้ (เหมือนกันทุกช่องเช่นเดียวกับช่องที่ถูกเจาะเพิ่ม)

Posted Image

1.2 การย่อยผ้าคลุมต่างๆ

– ย่อยชุดแฟนซี (Avatar Costumes) ทุกชนิด – มีโอกาสที่จะได้ Epaulet Option Scroll (High / Highest) และ Quartz Core (Epaulet) 1-20 อัน
– ย่อย Epaulet +7 / SIG Metal Epaulet ทุกชนิด – มีโอกาส 100% ที่จะได้ Epaulet Option Scroll (High) และ Quartz Core (Epaulet) 1-20 อัน
– ย่อย Epaulet +8 / Drei Frame Epaulet ทุกชนิด – มีโอกาส 100% ที่จะได้ Epaulet Option Scroll (Highest) และ Quartz Core (Epaulet) 1-20 อัน

Posted Image

1.3 การเพิ่มช่องใน Epaulet

– โดยการใช้ Slot Extender และ Epaulet Conversion Formula Card ผ้าคลุมสามารถมี slot ได้สูงสุด 3 ช่อง
– คราฟจาก 0 > 1 รู มีโอกาสสำเร็จ 100%
– คราฟจาก 1 > 2 รู มีโอกาสสำเร็จไม่ถึง 100%
– ต้องการ Basic Craft Level. 1 หรือสูงกว่า

ไอเทมที่ต้องการในการคราฟ
– Epaulet +7 / Epaulet +8 / SIG Metal Epaulet / Drei Frame Epaulet
– Epaulet Conversion Formula Card
– Quartz Core (Epaulet)
– Force Core
– Force Core (Pieces)

*Formula Card ดรอบจากดันเจี้ยนใหม่ (DX Dungeon: Submarine Valley) เท่านั้น และเป็นแบบใช้ครั้งเดียว*

Posted Image

Slot Extender ที่ใช้ในการเจาะ Epaulet

Epaulet +7 / SIG Metal Epaulet – SlotExtender (High)
Epaulet +8 / Drei Frame Epaulet – Slot Extender (Highest)

Posted Image

2. Ring of Luck +3 / Critical Ring +3

– ต้องการ Lv. 53 ขึ้นไปในการสวมใส่
– ดรอบจาก DX Dungeon ใหม่เท่านั้น

สถานะแหวนใหม่
– Ring of Luck +3: Critical Rate +17%
– Critical Ring +3: Critical DMG +17%

Posted Image

3. Kilian’s Ring

– ต้องการ Lv. 105 ขึ้นไปในการสวมใส่

สถานะ

Critical Rate +16%
Critical DMG +3%
Attack +5
Magic Attack +5
HP +15

Posted Image

3.1 การได้แหวนมา
– เควสที่เกี่ยวข้อง: The Power of the Seal Ring Kilian
– ต้องการ Lv. 105 ขึ้นไป
– รับเควสได้จาก NPC Keller ใน Bloody Ice
– ไอเทมเควสที่เกี่ยวข้อง: Kilian Tissue Cells (ผูกมัดตัวละคร)
– ได้มาจากการฆ่าบอสสุดท้าย Kilian Grausten ใน Epaulet of Dead B2F
– เควสไม่สามารถทำซ้ำได้

3.2 การคราฟแหวน Ring of Kilian

วัตถุดิบที่ต้องการ

– Kilian’s Tissue Cells
– Ring of Kilian Formula Card

– Ring of Kilian Formula Card สามารถหาซื้อได้จาก Core Alchemist Keller ใน Bloody Ice ในราคา 50,000,000 Alz
– โอกาสสำเร็จในการคราฟ: 100%
– ตัวละครสามารถมีแหวน Ring of Kilian ได้สูงสุด 1 วงและไม่สามารถใส่พร้อมกับ Mergaheph Ring ได้
– เพราะ Mergaheph Ring คือหนึ่งในส่วนประกอบที่ใช้คราฟแหวนดังกล่าวด้วย

Posted Image